Webbshop?

Något som vi märkt nu de senaste åren har varit att det är många som frågar om varför vi inte har en webbshop där vi säljer våra produkter. Det finns flera anledningar till varför det inte är så och efter många diskussioner har vi också kommit fram till att det inte är något som vi tänker göra. Det beror till största del på att det skulle innebära ett logistiskt ansvar som vi inte kommer att mäkta med, vi är trots allt en ganska liten butik och skulle vi lägga krutet på det så skulle vår övriga verksamhet bli lidande.

Den kanske största anledningen till att vi inte tänker skaffa oss en webbutik är att vi då förlorar ett av våra främsta försäljningsargument, nämligen den specialanpassade expertkunskapen. Om det skulle vara så att vi hade en webbshop skulle det innebära att kunderna rent fysiskt skulle fly från vår butik, och det skulle innebära att de aktiva inte skulle få så bra hjälp att anpassa utrustningen som de annars skulle ha fått. Det vill vi undvika, dels för att vi älskar att ha kunder i butiken men också för att de aktiva kommer vara sämre förberedda inför säsongen om de köper utrustning som kanske inte passar dem som spelare.

Vi är medvetna om att det här gör att vår försäljning kanske inte blir så stor som den hade kunnat vara, men vi tycker att det är värt det, enbart för att vi ska kunna leva upp till vårt rykte om att vara platsen dit elitspelare och amatörer kan vända sig för att få utrustning anpassad precis efter dem.