Självmotivation

Det sista drag som en fotbollsspelare måste ha för att verkligen nå framgång inom fotbollen är självmotivation. Som nämnts tidigt kräver det otroligt mycket övning att bli en av de bästa i världen. För att träna under den nödvändiga mängden timmar med den nödvändiga intensiteten måste seriösa fotbollsspelare lägga in extra timmar och göra alla typer av uppoffringar, inklusive att vakna tidigt för att träna, följa en strikt diet- och träningsrutin och missa alla typer av upplevelser med sina kamrater.

Slutliga tankar

Att bli en framgångsrik fotbollsspelare är en utmaning för även de mest begåvade spelarna. Dessa 15 färdigheter är viktiga för din utveckling som fotbollsspelare, men du behöver mer än skicklighet för att bli proffs. Specifikt behöver du kunskap om exakt hur du kan bli en professionell spelare. Det absolut bästa sättet att nå framgång inom fotbollen och till och med bli en professionell fotbollsspelare är att gå på en högpresterande fotbollsakademi som gymnasieelev. På högpresterande akademier utforskar eleverna sina alternativ att spela professionellt utan att försumma sin utbildning.

Som fotbollstränare kanske du inte inser hur många faror som är förknippade med dina sessioner. Underlåtenhet att upptäcka dessa faror kan leda till att en allvarlig olycka inträffar eller att ett anspråk görs mot dig.

Om detta händer och du gör en fordran enligt din fotbollsförsäkring, är en av de första sakerna vi kommer att fråga dig om du gjorde en riskbedömning innan incidenten inträffade. Om du inte gjorde det skulle det vara svårt att försvara ett krav mot dig och i vissa fall kan påverka skyddet enligt din policy.

Därför är det viktigt att du gör en grundlig bedömning som tar hänsyn till allt som kan gå fel. Här är vad du behöver veta om att göra en riskbedömning för din nästa fotbollscoaching sessio.

Fastställande av risknivå

När du har identifierat farorna under dina sessioner måste du ge varje risk en riskklassificering för att avgöra sannolikheten och effekten.

Du kan göra detta på ett av två sätt. Du kan mäta risken numeriskt med hjälp av den kvantitativa riskanalysmetoden. Eller så kan du klassificera den på en beskrivande skala med låg, medelhög eller hög, med tillämpning av den kvalitativa riskanalysmetoden.

Kvantitativ riskanalys är den vanligaste metoden när du gör en riskbedömning, men vilken metod du använder är helt upp till dig.