Hur man väljer fotbollslag

Rumslig medvetenhet

Rumslig medvetenhet avser en spelares förmåga att se rymden tydligt över hela planen och utnyttja den till sin fördel. Vad innebär det att se rymden tydligt?

Först och främst måste spelarna vara medvetna om det omedelbara utrymmet runt dem. Enligt bollens position, deras egna lagkamrater och deras motståndare, var ska de vara? Ska de flytta in i ett utrymme för att få ett pass? Ska de dra bort försvarare från sin lagkamrat som har bollen för att skapa öppet utrymme för dem?

För det andra är intelligenta spelare alltid medvetna om var deras lagkamrater är och var de ska vara enligt det andra lagets positionering. Det finns två anledningar till att de behöver veta var deras lagkamrater är och bör vara: (1) att berätta var de ska vara om de inte är där, och (2) att förutse sin lagkamrats position och göra en snabb, instinktiv passning nästan utan att titta. Faktum är att scouter ofta letar efter denna sjätte känsla av en fotbollsspelare.

Slutligen är intelligenta spelare extremt medvetna om spelets geometri. De vet hur man positionerar sig och andra för att göra vida vinklar och enkla passningsmöjligheter för sig själva medan de är på offensiv planhalva och snäva vinklar och svåra passningsmöjligheter för sina motståndare när de är i försvar.

Rumslig medvetenhet är en komplicerad färdighet som omfattar många andra färdigheter som är absolut nödvändiga för att nå framgång inom fotbollen. Faktum är att rumslig medvetenhet också är nära relaterad till nästa spelintelligensfärdighet, taktisk kunskap.

Taktisk kunskap

Taktisk kunskap avser en spelares kunskap om spelets natur och struktur. Bildandet av ett lag påverkar starkt taktiken de kommer att använda för att vinna. Fotbollsformationerna har förändrats drastiskt genom åren. Om du vill vara en intelligent fotbollsspelare är det en bra idé att lära känna de olika typer av formationer som används idag och taktiken och strategierna som följer med var och en.

Medan rumslig medvetenhet hjälper intelligenta spelare att se sina omedelbara möjligheter, bidrar taktisk kunskap till en spelares förmåga att förutse de framtida möjligheter som kommer att uppstå från varje drag. Av denna anledning är taktiskt intelligenta spelare bra på att behålla bollinnehavet och inte bara vänta på rätt ögonblick att attackera, utan också skapa rätt ögonblick att attackera. Genom att förutse sina egna spelares och motståndares rörelser kan intelligenta spelare flytta bollen över planen och skapa luckor i motståndarlagets försvar tills de har precis tillräckligt med utrymme att attackera.

Taktisk intelligens är också avgörande för att prestera bra i försvaret och kanske ännu viktigare. I försvaret bör spelarna ständigt utvärdera planen för att exakt förutse sina motståndares nästa drag. Om de förutser rätt kan de stänga sina motståndares vinklar, förhindra enkla passningar mellan dem och tvinga dem att göra ett misstag.

Taktisk intelligens är särskilt viktigt för mittbackar och centrala mittfältare eftersom dessa spelare är i den bästa positionen inte bara för att se hela planen utan också för att kommunicera med och styra sina lagkamrater. Ändå är extraordinär taktisk kunskap avgörande för alla som verkligen vill uppnå stor framgång inom fotbollen.